Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu – byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V našem obchodě Vám nabízíme prodlouženou dobu na vrácení – 30 dnů.

Tuto skutečnost je povinen kupující sdělit vhodným způsobem, nejlépe e-mailem nebo písemně prodávajícímu. Zároveň by měl uvést i způsob vrácení uhrazené ceny za zboží. Tuto cenu se provozovatel zavazuje vrátit do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu.

Náklady na dopravu zboží hradí kupující. Zboží zaslané na dobírku provozovatel nepřevezme.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNÉ VRÁTIT: Kartáčky na zuby, jehly a zboží vyjmuté z hygienického obalu (tato informace je vždy uvedena na obalu).

Reklamace

Na veškeré zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Postup při reklamaci, výměně zboží či odstoupení od kupní smlouvy:

1. Informujte nás o reklamaci, vrácení či výměně  e-mailem.

2. Zboží zašlete jako doporučenou zásilku (bez dobírky) na naši adresu. Důrazně nedoporučujeme zboží zasílat obyčejně – neexistuje záruka doručení zboží a v případě ztráty či odcizení zásilky dopravce nenese žádnou odpovědnost.

3. Do zásilky přiložte vyplněný formulář podle situace, kterou chcete řešit. Formuláře ke stažení najdete níže.

4. Zboží musí být kompletní a nepoškozené, včetně příslušenství a dokumentace, není však nutné, aby bylo v původním obalu či s visačkami.

Formuláře ke stažení:

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro výměnu zboží

Reklamační formulář